SKN przy Klinice Pediatrii WUM

W obrębie Kliniki Pediatrii funkcjonują: 

Koło Pediatrii Ogólnej, którego opiekunem jest dr Marek Ruszczyński

oraz 

SKN działające przy Oddziale Klinicznym Diabetologii Dziecięcej, którego opiekunem jest dr Anna Taczanowska.