Materiały dydaktyczne

Wydział Lekarski

(seminaria/wykłady prowadzone przez pracowników Klinki Pediatrii WUM)

Proszę zapoznać się z materiałami przed planowanym seminarium

III ROK

Tydzień 1

Badanie przedmiotowe i podmiotowe w pediatrii P.Dziechciarz/M.Ruszczyński

Rozwój psychoruchowy Z.Konarska/D.Gieruszczak-Białek

Żywienie dzieci zdrowych: 1. karmienie piersią, 2. żywienie sztuczne, 3. materiały dodatkowe A.Horvath/H.Szajewska

Ocena stanu odżywienia P.Dziechciarz/H.Szajewska

Stan ogólny, skóra, w.chłonne, badanie głowy i szyi (materiały dodatkowe) M.Pieścik-Lech/A.Skórka

Podstawowe objawy i ich różnicowanie w chorobach układu:

- oddechowego (górne drogi oddechowe) A.Taczanowska/A.Szypowska

- oddechowego (dolne drogi oddechowe) B. Patro-Gołąb/Z.Konarska

- pokarmowego M.Ruszczyński/P.Dziechciarz

- moczowego Z.Konarska/D.Gieruszczak-Białek 

Tydzień 2

Podstawowe objawy i ich róznicowanie w chorobach układu:

- krążenia A.Skórka/B.Patro-Gołąb

- nerwowego (informacja; skrót prezentacji) D.Gieruszczak-Białek/M.Pieścik-Lech

Choroby dietozależne H.Szajewska/P.Dziechciarz

Ostra biegunka infekcyjna cz. 1 cz. 2  H.Szajewska/M.Ruszczyński

Szczepienia ochronne (materiały dot. szczepień) B.Zalewski/A.Szypowska

Gorączka A.Taczanowska/A.Szypowska

Posocznica M.Ruszczyński/A.Horvath

Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych D.Gieruszczak-Białek/M.Pieścik-Lech

Zakażenia górnych dróg oddechowych B.Patro-Gołąb/A.Taczanowska

Bilanse zdrowia dziecka K. Wojtyniak/B. Zalewski

VI ROK

Postępowanie w stanie septycznym B. Zalewski/B. Patro-Gołąb (materiały z prezentacji + materiały dodatkowe

Nawadnianie A. Skórka

End of life treatment - D. Gieruszczak-Białek (materiały)

 

Dla studentów wszystkich lat i kierunków

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem żywienia niemowląt (Medycyna Praktyczna, 2014r.)

 Jak pobrać materiały?

Proszę zalogować się używając identyfikatora (w postaci imię.nazwisko - pracownicy WUM, sNumerIndeksu - studenci WUM) oraz hasła przydzielonego w Centralnym Systemie Autoryzacji.