Egzamin końcowy

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie zajęć VI roku.
Zaliczenie VI roku – autoryzacja odbywa się w Klinice, w której student odbywa ostatni blok zajęć z pediatrii.

Egzamin z pediatrii składa się z trzech niezależnych części:

1)       egzamin testowy 

w roku akademickim 2020/2021 egzamin przygotowuje Klinika Endokrynologii i Pediatrii Prof. Beaty Pyrżak; kryteria punktowe dla ocen egzaminu warunkowane są trudnością pytań egzaminacyjnych - przyjęty punktu odcięcia 60 punktów

Do kolejnych etapów dopuszczeni są jedynie studenci, którzy pozytywnie zdali test.

2)       egzamin praktyczny 

w zależności od sytuacji epidemiologicznej (pandemia SARS COV 2) badanie przedmiotowe pacjenta - zaliczenie na zajęciach w poszczególnych Klinikach prowadzących ostatni blok zajęć z pediatrii

3)       egzamin ustny – losowy wybór 3 pytań; 1 propedeutyka, 2 opis przypadku, pytanie szczegółowe. Te same zestawy pytań obowiązują we wszystkich Klinikach.

 Warunkiem końcowego zaliczenia przedmiotu pediatrii jest pozytywne zaliczenie KAŻDEGO z etapów. 

Egzamin poprawkowy obejmuje 2 etapy:

1)       egzamin praktyczny 

zaliczenie poprawkowe na zajęciach w Klinice prowadzącej ostatni blok zajęć z pediatrii - po indywidualnym uzgodnieniu z Kierownikiem Kliniki 

2)       egzamin ustny – losowy wybór 3 pytań; 1 propedeutyka, 2 opis przypadku, pytanie szczegółowe. Te same zestawy pytań obowiązują we wszystkich Klinikach.