Struktura

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska 

Zastępca Kierownika Kliniki (sprawy akademickie): dr hab. n. med. Andrea Horvath


- Oddział diabetologiczny

Zespół diabetologiczny - dr hab. n. med. Agnieszka Szypowska


- Oddział pediatrii

Zespół pediatryczny - dr n. med. Dorota Gieruszczak-Białek

Zespół żywieniowydr hab. n. med. Andrea Horvath