Kontakt

Klinika Pediatrii WUM

ul. Żwirki i Wigury 63A, Warszawa 02-091

Sekretariat:

tel: 22 317 94 44
fax: 22 317 94 21
e-mail: pediatria@spdsk.edu.pl

Kontakt w sprawach studenckich poniedziałek-piątek w godz. 10:30-13:30