Dydaktyka

 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA DYDAKTYKĘ 2020/2021

 

Pediatria III rok  

 

Dr n. med. Małgorzata Pieścik-Lech (mpiescik@wum.edu.pl)

Dr n. med. Agata Skórka

Dr n. med. Maciej Kołodziej

Pediatria VI rok

Dr hab. n. med. Piotr Dziechciarz

Pediatria VI rok (wybór studenta)

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szypowska 

Symulacje medyczne

Dr hab. n. med. Piotr Dziechciarz

Dr n. med. Marek Ruszczyński

Metodologia badań naukowych

    

lek. Jan Łukasik (jlukasik@wum.edu.pl)

Koło Naukowe Pediatrii

 

Dr n. med. Marek Ruszczyński

Koło Naukowe Diabetologii

 

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szypowska

MATERIAŁY DLA STUDENTÓW