PEDIATRIA

VI rok

Plan Zajęć VI rok I WL 14.10-18.10

8.15-9.00 seminarium

9.15-11.30 ćwiczenia

11.45- 12.30 seminarium

Poniedziałek 14.108:15-9:00Nawadnianiedr Skórka/ dr Konarska
11:45-12:30Postępowanie w stanie septycznymdr Zalewski/dr Patro-Gołąb

Wtorek 15.10

8:15-9:00Kwasica ketonowaprof. Szypowska
11:45-12:30Płaczące niemowlędoc. Dziechciarz/doc. Horvath
Środa 16.108:15-9:00Zatrucie lekamiprof. Szypowska
11:45-12:30End-life treatmentdr. Pieścik-Lech/dr Gieruszczak-Białek
Czwartek 17.108:15-9:00Dziecko z dusznościądr Skórka/dr Konarska
11:45-12:30Postępowanie w drgawkachdr Pieścik-Lech
Piątek 18.108:15-9:00Przypadki studenckiedr Wojtyniak
11:45-12:30Przypadki studenckiedr Zalewski